TCVN 9391:2012: Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép

ĐỂ TẢI VỀ FILE ĐẦY ĐỦ, CLICK TẠI ĐÂY

 

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9391:2012
LƯỚI THÉP HÀN DÙNG TRONG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ,
THI CÔNG LẮP ĐẶT VÀ NGHIỆM THU

Welded steel mesh for the reinforcement of concrete - Standard for design, placing and
acceptance

Lời nói đầu
TCVN 9391:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 267:2002 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy
định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7
Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
TCVN 9391:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây
dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ
công bố.

LƯỚI THÉP HÀN DÙNG TRONG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ,
THI CÔNG LẮP ĐẶT VÀ NGHIỆM THU

Welded steel mesh for the reinforcement of concrete - Standard for design, placing and
acceptance

1 Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định việc sử dụng lưới thép hàn (làm từ dây thép có đường kính 4 mm đến
12 mm) trong thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu, đồng thời quy định việc sử dụng lưới thép
hàn trong kết cấu bê tông cốt thép dạng tấm.
Khi xây dựng trong môi trường có các tác nhân ăn mòn, cần tuân theo các tiêu chuẩn hiện hành
liên quan.

2 Tài liệu viện dẫn
TCVN 3101:1979, Dây thép cacbon thấp kéo nguội dùng làm cốt thép bê tông.
TCVN 6287:1997, Thép thanh cốt bê tông - Thử uốn và uốn lại không hoàn toàn.
TCVN 6288:1997, Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn làm cốt.
TCVN 5574:2012, Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế
3 Thuật ngữ và định nghĩa
Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:
3.1
Sợi thép 
(Wire)
Sợi thép nói đến trong tiêu chuẩn này là sợi thép được sản xuất theo các yêu cầu của phụ lục C.

3.2
Cuộn thép 
(Coil)
Sợi thép dài liên tục được cuộn trong các vòng đồng tâm.

3.3
Bó thép 
(Fagged bars)
Hai hay nhiều cuộn hoặc một số sợi thẳng được kết hợp với nhau.
3.4
Lô thép 
(Lot)
Một số lượng nhất định các cuộn thép hay bó thép thuộc cùng cỡ sợi và cùng loại thép.

3.5
Diện tích tiết diện ngang hiệu dụng 
(Effective cross-sectional area)
Diện tích mặt cắt ngang của sợi được xác định theo điều C.6, Phụ lục C của tiêu chuẩn này.

3.6
Cỡ sợi 
(Wire size)
Đường kính xác định từ diện tích tiết diện ngang hiệu dụng.

3.7
Bước sợi 
(Wire spacing)
Khoảng cách từ tâm đến tâm của 2 sợi liên tiếp trong một mảnh lưới hay cuộn lưới.

3.8
Sợi dọc 
(Longitudinal wire)
Sợi thép chịu lực chính.

3.9
Sợi ngang 
(Tranverse wire)
Sợi vuông góc với sợi dọc.

3.10
Đầu thừa 
(Overhang)
Đoạn kéo dài của sợi thép ra ngoài chu vi của lưới thép. Chu vi này được định ra bởi các điểm
giao nhau ở biên của lưới thép.

3.11
Lưới hoặc lưới thép 
(Steel fabric)
Sự sắp xếp của các sợi ngang và sợi dọc theo kiểu chữ thập. Các sợi này được hàn tại một số
hoặc tất cả các điểm giao nhau để chịu lực cắt (Hình A.1, Phụ lục A).

3.12
Kích cỡ ô lưới 
(Mesh size)
Lưới thép có dạng phẳng, dạng cuộn (khi đó gọi là cuộn lưới) hay dạng gấp (uốn theo một hình
dạng cho trước).

3.13
Chiều dài mảnh lưới hoặc cuộn lưới 
(Length of fabric)
Kích thước tổng thể của lưới thép được đo theo phương sợi thép dọc.

3.14
Chiều rộng mảnh lưới hoặc cuộn lưới 
(Width of fabric)
Kích thước tổng thể của lưỡi thép theo phương sợi ngang.

3.15
Lô lưới (Lot of fabric)
Một số lượng nhất định của cùng một loại lưới thép, không lớn hơn 10.000 m
2.
4 Lưới thép hàn
4.1 Kích cỡ và khối lượng

Kích cỡ ô lưới thường dùng và khối lượng lưới trên một mét vuông được quy định trong Bảng 1.
Kích cỡ mảnh lưới và cuộn lưới thường dùng cho trong Bảng 2.

4.2 Sản phẩm lưới thép
4.2.1 Chất lượng sợi thép

Mọi lưới thép phải được chế tạo từ sợi thép thỏa mãn các yêu cầu trong Phụ lục C.
4.2.2 Cách tạo lưới

- Lưới thép cần được chế tạo bằng cách đặt sợi ngang và sợi dọc theo khoảng cách đã định, và
được liên kết tại các điểm giao nhau bằng hàn điểm. Quá trình hàn thực hiện theo chỉ dẫn hàn
đối với cốt thép.
- Nối sợi thép để tạo lưới thép cần được thực hiện bằng hàn đối đầu.

4.2.3 Khối lượng của lưới thép
- Với lưới thép thường dùng, khối lượng của lưới xác định theo khối lượng tiêu chuẩn cho trong
Bảng 1. Với lưới thép dạng đặc biệt có thể xác định khối lượng của lưới bằng một trong hai cách
sau:

- Dựa vào khối lượng riêng của thép bằng 7 850 kg/m3.
- Cân toàn bộ cuộn lưới hoặc mảnh lưới.

4.2.4 Dung sai cho phép
4.2.4.1 
Dung sai cho phép của bước sợi không vượt quá 7,5 % bước sợi tiêu chuẩn hoặc không
quá 15 mm so với bước sợi tiêu chuẩn. Số bước sợi giữa hai sợi ngoài cùng khoảng cách giữa
cũng là hai thông số để xác định bước sợi tiêu chuẩn.

4.2.4.2 Dung sai cho phép về khối lượng lưới thép trên một mét vuông là  6 %.
4.2.4.3 Dung sai cho phép của kích thước lưới thép là  0,5 % nhưng không quá 25 mm.
4.2.5 Yêu cầu đối với mối hàn:
- Đối với lưới thép được chế tạo từ sợi thép trơn, có đường kính từ 5 mm đến 12 mm và các cỡ
sợi không khác biệt nhau quá 3 mm trong một mảnh lưới, lực cắt trung bình tối thiểu trong mối
hàn không nhỏ hơn 250xA (tính bằng Niu tơn (N)), trong đó A là diện tích tiết diện ngang hiệu
dụng của sợi dọc tính bằng mi li mét vuông (mm
2).
- Đối với lưới thép được chế tạo từ sợi thép có gờ, có đường kính từ 6 mm đến 12 mm và các cỡ
sợi thép không khác biệt nhau quá 3 mm trong một mảnh lưới, lực cắt trung bình tối thiểu trong
mối hàn không nhỏ hơn 140xA (tính bằng Niu tơn (N)), trong đó A là diện tích tiết diện ngang
hiệu dụng của sợi dọc tính bằng mi li mét vuông (mm
2).
- Những lưới thép không thuộc 2 loại trên thì không cần tuân theo những quy định về lực cắt
trong mối hàn.

...

Để biết thêm thông tin sản phẩm, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại website hàng rào lưới thép (<<< Click vào đây).
Mọi ý kiến đóng góp, xin Quý khách vui lòng liên hệ số (+84)-914-240-058 hoặc email pkd.toantam@gmail.com.
Rất hy vọng sẽ được phục vụ Quý khách!

Bình chọn tin tức

Bình chọn tin tức: (4.5 / 1 đánh giá)

Top

   (0)